09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,605,000
 • Bán 5,726,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23120.00
 • AUD17664.83
 • CAD19019.53
 • CHF25480.29
 • CNY3626.21
 • DKK3766.02
 • EUR28043.08
 • GBP32655.50
 • HKD3010.81
 • INR321.54
 • JPY211.96
 • KRW21.32
 • KWD79392.17
 • MYR5586.61
 • NOK2763.18
 • RUB352.47
 • SAR6364.25
 • SEK2773.55
 • SGD17375.68
 • THB736.56
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền