09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,585,000
 • Bán 5,712,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22875.00
 • AUD16720.66
 • CAD18083.16
 • CHF24803.75
 • CNY3596.01
 • DKK3655.23
 • EUR27350.60
 • GBP31697.56
 • HKD2970.51
 • INR320.42
 • JPY213.76
 • KRW20.13
 • KWD78469.26
 • MYR5495.50
 • NOK2661.28
 • RUB347.87
 • SAR6296.21
 • SEK2673.86
 • SGD17115.78
 • THB694.90
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền